Udzielanie wyjaśnień przed organami kontroli podatkowej

Jednym z praw fiskusa jest przeprowadzanie kontroli podatkowych w celu sprawdzenia, czy dany podmiot należycie płaci wymagane prawem podatki. Kontrolę przeprowadzają zwykle pracownicy upoważnieni przez organ podatkowy, podstawę prawną stanowią tutaj przepisy ordynacji podatkowej i ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.

Kontrole podatkowe są zawsze zapowiedziane – przedsiębiorca ma siedem dni na przygotowanie się do kontroli oraz złożenia ewentualnej korekty – jeśli zaistniały jakieś nieprawidłowości.

Po zakończeniu kontroli podatnik otrzymuje protokół kontroli z wykazem ustalonych faktów oraz ich oceną prawną. Dalsza procedura działania jest taka, że po otrzymaniu takiego protokołu podatnik ma 14 od daty jego doręczenia na złożenie zastrzeżeń lub wyjaśnień do protokołu. Jesteśmy do Państwa dyspozycji, jeśli potrzebują Państwo fachowej pomocy przy składaniu tego rodzaju wyjaśnień. Jeśli podatnik nie ma zastrzeżeń co do przedstawionych mu w protokole zaleceń, wówczas koryguje deklarację zgodnie z nimi. Jeśli tego nie zrobi, grozi mu wszczęcie przez US postępowania podatkowego.

kontrola