Zwrot podatku z Niemiec

Polakom pracującym w Niemczech należy się zwrot podatku aż do czterech lat wstecz.

Kto może się ubiegać

 • pracownicy sezonowi
 • osoby zatrudnione na stałe lub tymczasowo w niemieckich firmach
 • pracownicy polskich firm budowlanych, które prowadzą działalność na terenie Niemiec
 • studenci, stażyści
 • w wyjątkowych przypadkach o zwrot podatku może się starać osoba, która posiada stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym podatniku, któremu należy się zwrot podatku


Zwrot należy Ci się , jeżeli:

 • Roczny dochód nie przekraczający kwoty wolnej od podatku.
 • Źle przydzielona klasa podatkowa.
 • Wsparcie finansowe współmałżonka, ewentualnie osoby na utrzymaniu w Polsce.
 • Ponoszenie opłat związanych z wykonywaną pracą. (takie jak koszty podróży)
 • Praca na niepełny etat lub tymczasowa.
 • Wydatki związane z transportem do i z Niemiec.
 • Różne koszty wynikające z wykonywanej pracy.
 • Opłacanie mieszkania zarówno w Polsce, jak i w Niemczech.

Dokumenty księgowe - Fibu

Przy rozliczeniu rocznym, możesz skorzystać z Ulg podatkowych:

 • rozliczenie z małżonkiem – w tym przypadku kwota wolna od podatku wzrasta do 16008 euro.
 • ulga na dziecko – tzw. Kinderfreibetrag – obniża kwotę przychodu podlegającą opodatkowaniu
 • ulga na drugie gospodarstwo domowe – tu można uwzględnić takie koszty jak: dojazdy z Polski do Niemiec, koszty poniesione z utrzymaniem auta (naprawy, holowanie, ubezpieczenie etc.) koszty utrzymania mieszkania w Niemczech, diety (max 2160 euro rocznie)
 • koszty poniesione na dojazdy do miejsce pracy – bilety miesięczne, rachunki za paliwo i amortyzację auta
 • wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych – szkolenia, kursy, studia podyplomowe
 • koszty związane z przynależnością do związków zawodowych
 • rachunki za telefon i internet, jeśli był wykorzystywany do celów służbowych
 • koszty poniesione z wypadkiem komunikacyjnym, który miał miejsce w drodze do pracy

 

Podatek

Twoje dochody sklasyfikujemy do odpowiedniej klasy pdatkowej:

 • I klasa podatkowa
  Jest stosowana u podatników, którzy żyją samotnie, mają małżonków żyjących za granicą, lub żyją w separacji z małżonkiem. Dotyczy to również osób żyjących w konkubinacie, owdowiałych, rozwiedzionych, lub osób, które nie spełniają wymogów dot. III lub V klasy podatkowej.
 • II klasa podatkowa
  Druga klasa podatkowa dotyczy osób samotnie wychowujących dzieci. Dla osób owdowiałych samotnie wychowujących dzieci druga klasa podatkowa jest stosowana od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zmarł jego małżonek.
 • III klasa podatkowa
  Dotyczy ona osób żyjących w związku małżeńskim, jeśli obydwoje małżonkowie mają nieograniczone prawo podatkowe, nie są w separacji a jeden z małżonków nie pracuje lub osiąga niskie przychody i należy do 5 klasy podatkowej.
 • IV klasa podatkowa
  Czwarta klasa podatkowa jest stosowana u pracowników, którzy żyją w związku małżeńskim, jeśli obydwoje małżonkowie mają nieograniczone prawo podatkowe, nie żyją w separacji i obydwoje osiągają przychody na podobnym poziomie. Jeśli jeden z małżonków należy do 5 klasy podatkowej, drugi powinien należeć do 3. klasy podatkowej. Czwarta klasa podatkowa (w przeciwieństwie do III/V) powinna być wybierana przez małżonków, jeśli ich przychody są na podobnej wysokości. Na koniec roku warto sprawdzić czy nie opłaca się nam zmienić klasy podatkowej, aby uniknąć płacenia wysokich podatków.
 • V klasa podatkowa
  Stosowana jeśli jeden z małżonków osiąga wysokie przychody i jest w 3. klasie podatkowej a drugi stosunkowo niskie (5. klasa podatkowa). Małżonkowie rozliczający się na tej zasadzie zwykle otrzymują decyzję na dopłatę a złożenie rocznej deklaracji podatkowej jest dla nich obowiązkowe.
 • VI klasa podatkowa
  Została stworzona na potrzeby osób zatrudnionych w dwóch lub trzech miejscach (pracownicy, którzy jednocześnie pobierają wynagrodzenie z kilku źródeł zatrudnienia.). Ponadto jeśli pracownik nie okaże swojej karty podatkowej, pracodawca może odmówić mu zastosowania 6 klasy podatkowej.


Termin składania wniosków

O zwrot podatku w Niemczech można starać się 4 lata wstecz.

Klienci, którzy mają trzecią lub piątą klasę podatkową (tzw. Steuerklasse), mogą rozliczać się siedem lat wstecz.

Minimalny czas oczekiwania na zwrot podatku Niemcy (decyzja) to miesiąc, w przypadku pracowników polskich firm budowlanych od 3 – 6 miesięcy.

 

Zwrot podatku Niemcy jest przekazywany w walucie euro przez Niemiecki Urząd Skarbowy bezpośrednio na konto wskazane przez klienta.

Do prawidłowo zrealizować zwrot podatku Niemcy, niezbędne są następujące dokumenty: niemieckie zaświadczenie podatkowe tzw. Lohnsteuerbescheinigung).

Podatnicy ubiegający się o zwrot podatku z Niemiec zobowiązani są także do przedłożenia w Niemieckim Urzędzie Skarbowym zaświadczeń UE/EOG – informacja o przychodach osiągniętych w danym roku podatkowym w kraju zamieszkania, wystawianych przez polski US