Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Nasze usługi księgowe obejmują prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości. Do naszej pracy podchodzimy z należytym zaangażowaniem, wszystkie usługi wykonujemy rzetelnie i terminowo.

Prawo nakłada na przedsiębiorców obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w celu właściwego rozliczania się z fiskusem. W obowiązujących przepisach znaleźć można szczegółowe zalecenia, kiedy firma musi prowadzić pełną księgowość. Zasadniczo wymóg ten dotyczy m.in.

  • spółek handlowych i cywilnych,
  • osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, które osiągnęły wskazany przez przepisy prawa poziom przychodów netto,
  • jednostek organizacyjnych działających na podstawie Prawa bankowego oraz innych wyszczególnionych przepisów,
  • gmin, powiatów, województw i ich związków.

Za nieprowadzenie bądź prowadzenie nierzetelne ksiąg rachunkowych podmiotom do tego zobowiązanym grożą sankcje opisane w Kodeksie karnym skarbowym.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące usługi prowadzenia przez nas ksiąg rachunkowych, chętnie na nie odpowiemy.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych