Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów

Oferujemy profesjonalną pomoc w postaci prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów. W KPiR ujmowane są przychody związane ze sprzedażą towarów i usług oraz wszelkich wydatków ponoszonych m.in. na pensje pracowników, opłacenie rachunków, zakup materiałów i towarów czy koszty szkoleń pracowników. Obowiązujące przepisy regulują, jakie wydatki firmy powinny być zawarte w Księdze Przychodów i Rozchodów. Wydatki te nazywane są kosztami uzyskania przychodów i definiuje się je jako wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia ich źródła. Zatem we wspomnianej Księdze nie są umieszczane wydatki, które nie dotyczą prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie tylko zawartość, ale też struktura Księgi Przychodów i Rozchodów jest określona przez stosowne przepisy prawa. Zainteresowanych odsyłamy do załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących naszych usług jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów