Reprezentowanie przed Urzędem Skarbowym, ZUS oraz innymi organami

Chętnie podejmujemy się również reprezentowania Klientów przed Urzędem Skarbowym, ZUS oraz innymi organami i urzędami.

Warto pamiętać, że pełnomocnikiem w sprawach podatkowych nie musi być adwokat czy doradca podatkowy, a wyznaczona osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Wystarczy, że dany przedsiębiorca udzieli pełnomocnictwa ogólnego upoważniającego do reprezentowania go i działania w jego imieniu przed organami podatkowymi we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej. Oprócz pełnomocnictw ogólnych istnieją też pełnomocnictwa szczegółowe, działające w ograniczonym zakresie np. dotyczące tylko konkretnej sprawy.

Z kolei jeśli chodzi o reprezentowania przedsiębiorcy w ZUS, wymagane jest tu pełnomocnictwo do wykonywania czynności prawnych w relacjach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych ZUS-PEL.

Chętnie zajmiemy się urzędowymi sprawami Państwa firmy, byście mogli skoncentrować się na właściwej działalności.

reprezentowanie klientów