Sporządzanie deklaracji podatkowych

Osoby prowadzące działalność gospodarczą są zobligowane do płacenia podatków poprzez składanie stosownych deklaracji w urzędzie skarbowym. Nasze biuro oferuje fachową pomoc w zakresie sporządzania i składania deklaracji podatkowych VAT, CIT i PIT.

Obowiązkiem przedsiębiorcy jest m.in. opłacanie podatku dochodowego, w trakcie roku wyliczają oni i wpłacają okresowe zaliczki na ten podatek: w systemie miesięcznym lub kwartalnym. Mogą mieć one różną wysokość zależnie od tego, czy mamy tu do czynienia np. z ryczałtem, podatkiem liniowym czy kartą podatkową. Obok zaliczek na podatek dochodowy, które nie wymagają składania deklaracji, przedsiębiorcy mają również obowiązek złożenia deklaracji rocznej.

W przypadku przedsiębiorców zarejestrowanych do VAT muszą oni rozliczyć się również z tego rodzaju podatku, który jest podatkiem obrotowym od towarów i usług. Tu składanie deklaracji jest obowiązkowe, w rozliczeniach miesięcznych lub kwartalnych – również gdy do zapłaty jest kwota równa 0 złotych.

Trzecim rodzajem deklaracji są te związane z podatkiem CIT, czyli z podatkiem dochodowym od osób prawnych.

deklaracje-podatkowe