Opracowanie zakładowego planu kont

Zakładowy plan kont jest częścią systemu rachunkowości każdej jednostki gospodarczej, dostarcza on informacji niezbędnych do zarządzania firmą oraz dokonywania rozliczeń finansowych. Na zakładowy plan kont składa się księga główna, czyli konta syntetyczne oraz konta pomocnicze, czyli konta analityczne.

Organizacja zakładowego planu kont zależy m.in. od wielkości i struktury danego przedsiębiorstwa, specyfiki jego działalności, potrzeb ewidencyjnych, obowiązujących przepisów podatkowych i statystycznych, wzoru sprawozdania finansowego, potrzeb informacyjnych danej jednostki oraz jej formy prawnej.

Najogólniej rzecz ujmując: tworzy on usystematyzowany wykaz nazw i symboli numerycznych kont przeznaczonych do ewidencji ogółu zasobów gospodarczych danej jest koski oraz źródeł ich finansowania. Za przygotowanie zakładowego planu kont zgodnie z obowiązującym prawem odpowiedzialny jest kierownik danej jednostki.

Chętnie podejmiemy się przygotowania zakładowego planu kont dla Państwa firmy lub organizacji.

plan kont